Κοινωνική Υπηρεσία
Σε μια εποχή όπου αυξάνονται τα προβλήματα σε προσωπικό, οικογενειακό και ευρύτερα κοινωνικό  επίπεδο, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων στη προσπάθειά του να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και τις ανάγκες τους στηρίζει την Κοινωνική Υπηρεσία και εμπλουτίζει τις δραστηριότητές της.

Προτεραιότητα αλλά και επιθυμία όλων μας είναι να είμαστε δίπλα σε κάθε δημότη και σε κάθε ανάγκη που προκύπτει, στα παιδιά, στις μητέρες, στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία, στους εφήβους, στους ανέργους, στην οικογένεια που βρίσκεται σε κρίση.

Η Κοινωνική υπηρεσία, το Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, αποτελούν τις βασικές δομές της πόλης μας, που έχουν ως επίκεντρο παροχής υπηρεσιών τον Δημότη.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάζουμε νέες συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες, διευρύνοντας έτσι τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας. Μία από τις δεσμεύσεις μας είναι να ενισχύσουμε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με νέες υποδομές και υπηρεσίες στην υγεία και την πρόνοια, δίνοντας έτσι πραγματικά περιεχόμενο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η κοινωνική πολιτική προϋποθέτει την ευαισθησία, την προσοχή αλλά και την συνεργασία όλων των φορέων. Χρειάζεται όλοι μαζί δημοτικές υπηρεσίες, τοπική κοινότητα, φορείς και πολίτες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο μέσα στην πόλη με κύριο στόχο την φροντίδα στον άνθρωπο.

Η Κοινωνική Υπηρεσία αποτελεί μια δομή υποδοχής των κατοίκων της πόλης μας με βασικό στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσα από δράσεις πρόληψης.

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους, που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στην προσωπική ή στην οικογενειακή ζωή τους και αναζητούν υποστήριξη ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης.


Το προσωπικό της Υπηρεσίας

Το προσωπικό της Υπηρεσίας απαρτίζεται από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσιοθεραπευτή, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτές, Οικογενειακούς Βοηθούς και Διοικητικό Προσωπικό.

Προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι ψυχολόγοι παρέχουν συστηματική ψυχολογική υποστήριξη σε συμπολίτες μας, με ανάγκες όπως:
 • Δυσκολίες στις σχέσεις γονέων - παιδιών
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Προβλήματα επικοινωνίας & συμπεριφοράς
 • Δυσκολίες στις σχέσεις των δύο φύλων
 • Προβλήματα τρίτης ηλικίας
 • Δυσλειτουργία Οικογένειας
 • Τραυματικά συμβάντα ζωής

Κοινωνική Εργασία

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της υπηρεσίας ασχολούνται με θέματα όπως:
 • Κοινωνική έρευνα
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
 • Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
 • Προγράμματα για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, τσιγγάνοι, άποροι κ.α)
 • Συμβουλευτική & παραπομπή σε συνεργαζόμενους φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως:Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, Κακοποίηση παιδιών, γυναικών κ.α.

Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής
Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής

Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης - Παρατηρητήριο Απασχόλησης.

Στόχος του γραφείου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κάθε άνεργο συμπολίτη μας, στο οποίο μπορεί να απευθύνεται για ενημέρωση, υποστήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών εγκαινιάστηκε συνεργασία με το γραφείο ΚΕ.ΠΕ.Α. της Γ.Σ.Ε.Ε. καθώς και με άλλους φορείς.

Γραφείο Υποστήριξης για Άτομα με Αναπηρία

Στόχος του γραφείου είναι η καταγραφή και η δημιουργία μητρώου των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στην πόλη, η ενημέρωση τους για κοινωνικές παροχές, η χάραξη και η προώθηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής, όπως βελτίωση της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, δημιουργία θέσεων στάθμευσης στις πλατείες του Δήμου.

Γραφείο Εθελοντισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το γραφείο εθελοντισμού έχει βασικό στόχο την οργανωμένη δράση των εθελοντών της πόλης μας. Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Επιμόρφωσης Ενηλίκων πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα εθελοντικής δράσης «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους».

 Ακολούθησε σύσταση της Ομάδας εθελοντών « Δ.Ρ. Α.Σ.Η. » που σημαίνει: 
Διαχειριζόμαστε Ρεαλιστικά την Αλληλεγγύη με Συνεργασία και Ήθος
Με σημαντικές ενέργειες στην πόλη όπως:

 • Κοινωνικές δράσεις
 • Πολιτική Προστασία
 • Προστασία Περιβάλλοντος

Στην ομάδα εθελοντών μπορούν να συμμετέχουν όσοι δημότες ενδιαφέρονται να
δραστηριοποιηθούν στους παραπάνω τομείς.
Προγράμματα Προαγωγής Υγείας

  Πρόγραμμα Σχολικής Υγιεινής

 • Αντιφυματικός Εμβολιασμός
 • Σωματομετρικός Έλεγχος
 • Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής
 • Ευαισθητοποίηση για θέματα σχολικής υγιεινής
 •  Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα


Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής

 • Προληπτικός έλεγχος για γυναίκες (Τεστ παπ, ψηλάφηση μαστού, γυναικολογική εξέταση)
 • Προληπτικός έλεγχος σε άλλες ομάδες πληθυσμού
 • Οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς


ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


 •  Διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών
 •  Διαχείριση της Τράπεζας Αίματος


Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων

Η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συστήνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης για ενήλικες πολίτες. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται:
 • Πληροφορική Ι
 • Πληροφορική ΙΙ
 • Αγγλικά βασικό επίπεδο
 • Αγγλικά στον τουρισμό
 • Γαλλικά
 • Υγιεινή διατροφή
 • Δημιουργική σκέψη
 • Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες
Συμβουλευτική γονέων
Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων εφαρμόζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Συμβουλευτική Γονέων» και «Σχέσεις Σχολείου - Οικογένειας» που απευθύνονται σε γονείς ή μελλοντικούς γονείς της πόλης μας.Στόχοι των Προγραμμάτων είναι :
 • Η υποστήριξη του γονεϊκού ρόλου μέσα στην εκπαίδευση
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Η ευόδωση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες
Δίκτυα Συνεργασίας

 • Επίσημος Εταίρος στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ»
 • Συμμετοχή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τριάντα δύο Δήμων με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας
 • Συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων Δυτικής Αττικής «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ»
 • Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
 • Διοργάνωση προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής πολιτικής
Προγράμματα κατά οίκον βοήθειας
Τα προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας και Βοήθεια στο Σπίτι απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικίας, κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων, που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας. Τα προγράμματα στελεχώνονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Οικογενειακούς Βοηθούς, που παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια κατ’ οίκον.

Οι στόχοι των προγραμμάτων είναι:

 • Η επιλογή του τρόπου ζωής από τα ίδια τα άτομα
 • Η διαβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους
 • Η αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού
 • Η διατήρηση της αυτονομίας, της κοινωνικής συμμετοχής και της επικοινωνίας
 • Η χρήση υπηρεσιών που να τους εξασφαλίζει υγεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

Το πιο σημαντικό των κατ’ οίκον επισκέψεων είναι η ανθρώπινη επαφή,  η κατανόηση, η συμπάθεια, η συμπαράσταση....

Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας λειτουργεί καθημερινά και παρέχει τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ σε δημότες και κατοίκους του ?ήµου Αγίων Αναργύρων.

Δ/ση: Χίου & Καλύμνου Τηλ./Fax: 210 2690852
Λίστα Ενημέρωσης
*