Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ  Α 256/23.12.2020) δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 18440/11.03.2021 (ΦΕΚ Α 964/2021), δηλαδή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID, να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.02.2020 έως και τις 30.06.2021.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται απαλλαγή από 50% έως 100% από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά το αργότερο έως 30.10.2021 προς τον οικείο δήμο εκτός παροχής ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4764/2020 η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε αυτήν και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης (πλην της τελευταίας)δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Λ. Δημοκρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι) και συγκεκριμένα:
Σαραφίδης Ιωάννης 2132023630,
Χειμώνα Στεφανία 2132023635 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00.


Δείτε τα απαραίτητα αρχεία:

 Υπεύθυνη Δήλωση 

ΚΥΑ 18440

Οδηγίες αίτησης

 

Μοιράσου την σελίδα