Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα) στην3η (τακτική)συνεδρίαση του έτους 2022, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα γίνει την 31-5-2022 και ώρα 14:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Μονοδρόμηση της οδού Αμάλθειας στη Δ.Κ.Κ.

2. Απαγόρευση εισόδου φορτηγών στις οδούς Ολυμπιών και  Σητείας, στην Δ.Κ.Α.A.

3. Γνωμοδότηση επί αιτούμενης χωρικής μεταβολής, που αφορά στα γεωμετρικά στοιχεία των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 050070117021 και ΚΑΕΚ 05007ΕΚ00001

4. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με επανέγκριση της με αριθ. Πρωτ. 20759/2438/1989 ακυρωθείσας απόφασης Νομάρχη, στα Ο.Τ, 248-249, στη Δ.Κ.Α.Α., σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν.4759/2020

5. Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Λ.Κατσώνη, μεταξύ των οδών Αυλώνος και Παράδρομος Εθνικής οδού (ανώνυμος) στη Δ.Κ.Α.Α.

Μοιράσου την σελίδα