Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 16 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10Η/2021  τακτικής  συνεδρίαση  της Σχολικής     Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης,  που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (66η Εγκύκλιος 8/11/21) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής )   την 16η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ  2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα 18:00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θέμα 1ο :   “Επικύρωση Πρακτικού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την  μίσθωση κυλικείου στο 4ο Δημ. Σχολείο Αγ.Αναργύρων

 

Θέμα 2ο :    “Επικύρωση Πρακτικού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την  μίσθωση κυλικείου στο 7ο Δημ. Σχολείο Αγ.Αναργύρων

 

Θέμα 3ο :     “Αποζημίωση σχολικών Τροχονόμων για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021”

 

Θέμα 4ο :     “Τοποθέτηση προσωρινής προϊσταμένης  στο 6ο Νηπ.Αγ.Αναργύρων”

 

Θέμα 5ο :    “Παραίτηση οικονομικού υπολόγου του 8ου& 12ου Νηπιαγωγείου Αγ.Αναργύρων”

 

Θέμα 6ο :    “Τοποθέτηση εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 3ο Δημ. Σχολ. Αγ. Αναργύρων  μετά την παραίτηση της κ. Νικολάου Παρασκευής από την θέση”

 

Θέμα 7ο :      “Παραχώρηση σχολικού χώρου  στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων”

 

Θέμα 8ο :     “Αλλαγή οικονομικού υπολόγου στο 2 Δημ.Σχολ. Καματερού”

Μοιράσου την σελίδα