Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11Η/2021  τακτικής  συνεδρίαση  της Σχολικής     Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης,  που θα διεξαχθείΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΕΓΚΥΚΛΊΟΥ 68ΗΣ 6/12/21 ) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής )    την 14η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ  2021, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 12:00 μμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θέμα 1ο :    “Αποδοχή &  Κατανομή  Δ΄ Δόσης 21 στα σχολεία της α΄θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους

 

Θέμα 2ο :   “Αποδοχή & Κατανομή συμπληρωματικής κατανομής έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης στα σχολεία

 

Θέμα 3ο :     “Αποζημίωση  σχολικών Τροχονόμων για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021”

 

Θέμα 4ο :     “Όρισμός νέου μέλους στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής α΄θμιας Εκπαίδευσης  λόγω ανεξαρτητοποίησης του ΔΣ κ. Στάθη Ευάγγελου & τον ορισμό του ως Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου μας ”

 

Θέμα 5ο: “Αποδοχή Δωρεάς εξοπλισμού από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  & ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ”

 

Θέμα 6ο :     “Παραχώρηση σχολικού χώρου  στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού”

 

Θέμα 7ο :     “Παραχώρηση σχολικού χώρου  στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού”

 

Θέμα 8ο :     “Παραχώρηση σχολικού χώρου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού”

  

Θέμα 9ο :     “Παραχώρηση σχολικού χώρου  στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού”

 

Θέμα 10ο:  “Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας για πετρέλαιο θέρμανσης (22/23, 23/24 & 24/25) από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού.”

 

Θέμα 11ο :   ““Αλλαγή οικονομικού υπολόγου στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγ.Αναργύρων”

 

Μοιράσου την σελίδα