Ψήφισμα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ με αφορμή την αναγγελία του θανάτου ΔΝΤΗ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού Γαλάνη Κυριάκου

Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 8ης συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1 ο Θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : Καλεί το σώμα να εκδώσει ΨΗΦΙΣΜΑ για τον αιφνίδιο θάνατο του Δντή στο 2ο Δημ.Σχολ.Καματερού Γαλάνη Κυριάκου που απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ο εκλιπών διακρίθηκε για την πολυετή προσφορά του στην Σχολική Κοινότητα της Α΄θμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρετικός οικογενειάρχης, υποδειγματικός Δντής, με ήθος, συνέπεια , ευγένεια και διακρινόταν για τις γνώσεις του, το δυναμισμό και την ευαισθησία στα θέματα διαπαιδαγώγησης.

Ως εκ τούτου: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Να παραστεί η Πρόεδρος και αντιπροσωπεία του Εκπαιδευτικής Κοινότητας της α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού στην κηδεία του εκλιπόντος και να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια των μελών στην οικογένειά του.

2.Να καταθέσει στη μνήμη του αντί στεφάνου το ποσό των 100€ το οποίο θα διατεθεί σύμφωνα με επιθυμία του συλλόγου διδασκόντων στην Κιβωτό του Κόσμου.

3.Αντίγραφο του παρόντος ψηφίσματος να αναρτηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας .

4.Το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΑγίωνΑναργύρων Καματερού και να κοινοποιηθεί στον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού κ.Τσίρμπα Γεώργιο-Σταύρο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 2021

 

Μοιράσου την σελίδα