Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

«Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ”  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού ένταξη στο  ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «Ελλάδα 2.0» 

χρηματοδότηση από 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – NextGeneration EU 

 

Πρόσκληση

Η υπ’ αριθ. 163531ΕΞ2022/8.11.2022 απόφαση «Έγκριση πρόσκλησης «Οδηγός υποβολής προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» της Δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»(Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859)» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 

2. Ψηφιακή Μετάβαση 

Άξονας (Component) 

2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους 

Τίτλος Δράσης (Measure) 

16780 - Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ 

Τίτλος Πράξης:

Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ

Απόφαση Ένταξης: 

Η υπ’αρ. Πρωτ. 153248 ΕΞ 2022 / ΥΠΟΙΚ 20/10/2022 απόφαση Αναπλ. Υπ. Οικονομικών (ΑΔΑ 9Ψ8Χ-5ΥΥ)

Ποσό Χρηματοδότησης:

72.974,00 ευρώ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  • Σκοπιμότητα
  • Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης
  • Διαβουλεύσεις
  • Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες χωροθέτησης, κλπ)
  • Νέα-Ανακοινώσεις
Σκοπιμότητα

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αποτελούν Οργανικές Μονάδες των Δήμων και στόχο έχουν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες όχι μόνο προς τους πολίτες αλλά και προς τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας εμπράκτως την ανάπτυξη της χώρας.

Από το 2019 έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής των ΚΕΠ σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης (one stop shop), δηλαδή σε δομές μέσω των οποίων ο πολίτης θα μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς ταλαιπωρία. Η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τα ΚΕΠ απαιτούν συνεχείς επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα, όπως κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές κ.α.

Στο πλαίσιο της δράσης “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” και σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, χρηματοδοτούνται, υπό μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 324 Δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υποδομές των ΚΕΠ σε δύο βασικά επίπεδα

α) την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών τους μέσω αντίστοιχων εργασιών (φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α.) και

β) την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ και δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών τους.

 

Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και συγκεκριμένα:

1) ΚΕΠ επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 52, Άγιοι Ανάργυροι

2) ΚΕΠ επί της οδού Αγίας Παρασκευής 56, Άγιοι Ανάργυροι

3) ΚΕΠ επί της οδού Θεσσαλονίκης 17, Καματερό

 

Προβλέπονται, ενδεικτικά, μεταξύ άλλων οι κάτωθι εργασίες:

αποξηλώσεις, καθαιρέσεις,

αντικατάσταση (όπου απαιτείται) ορυκτών ινών σε υφιστάμενη ψευδοροφή,

αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών τύπου panel με νέας τεχνολογίας led,

χρωματισμοί εσωτερικών ή και εξωτερικών τοιχοποιιών,

δημιουργία εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα για το διαχωρισμό του διευθυντικού

γραφείου και θέσεων εργασίας),

κατασκευή/προμήθεια ερμαρίων, γραφείων (διευθυντή και προσωπικού), καθιστικών

(προσωπικού και επισκεπτών),

τοποθέτηση επιγραφών (εξωτερική επιγραφή, αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων

πρόσοψης, λοιπές επιγραφές).

Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον οδηγό υποβολής προτάσεων, τον οδηγό επικοινωνίας και τις σχετικές προδιαγραφές ανακαίνισης στο πλαίσιο του έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” καθώς και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

 

Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες, κλπ)

 

Νέα - Ανακοινώσεις

Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αναδόχου την 28/06/2023

Μοιράσου την σελίδα