Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών μουσικής και χορευτών

Ανακοινώνουμε

την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, από την ημερομηνία πρόσληψης, δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας Καθηγητών Μουσικής και Χορευτών - Χορογράφων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 11.03.2022  και λήγει την 21.03.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κυρίας Σοφίας Μαυρίδη  (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671 -674- 688).

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα