Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διακηρύσσει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό επιλογή
           αναδόχου για την προμήθεια με Α.Μ. 77/15: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015,            προϋπολογισμού 533.372,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. Για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης, κάντε κλικ
https://drive.google.com/open?id=0B1zvSpQ9KJA5fmdyUXRhanphcW5tS3VVQ0NOZzBVenZ4dmhiakZZVXVZZkV5d01FbS04cGc

 
 

Share this post