Πρόγραμμα Κατάρτισης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίων Αναργύρων ιδρύθηκε το 1987, με βάση προγραμματική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στις 12/7/1994, από τους παρακάτω συμβαλλόμενους φορείς :

  • Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
  • Δήμος Αγίων Αναργύρων
  • Ν.Ε.Λ.Ε. Αθήνας
  • Δημοτική Επιχείρηση Αγίων Αναργύρων
   Η παραπάνω σύμβαση εντάσσεται στο γενικό προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για δημιουργία Κ.Ε.Κ. στην περιφέρεια της Αττικής, σύμφωνα με τον κανονισμό  815/1984 της Ε.Ε.
Στο Κ.Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων υλοποιείται ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης με γενικό τίτλο :
«Συστήματα Αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:
  1. Εγκαταστάσεις Ανεμογεννητριών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (270 διδακτικές ώρες)
  2. Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (270 διδακτικές ώρες)
  3. Ηλιακά Συστήματα για Θέρμανση – Ψύξη (200 διδακτικές ώρες)
  4. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου (170 διδακτικές ώρες)
Στόχοι
Ø Η ανάπτυξη νέων μορφών παραγωγικών δραστηριοτήτων και σχέσεων, που θα συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης.
Ø Η προσφορά εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης με πρόσθετη κατάρτιση, ιδίως σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο ανεργίας, λόγω της αλλαγής των συνθηκών της αγοράς εργασίας.
Ø Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Ø Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η άσκηση της ικανότητας για συμμετοχή στις κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες κα η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των καταρτιζομένων.
Ομάδα - Στόχος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ), καθώς και σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους της Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης(ΤΕΙ, ΑΕΙ), αναλόγων ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από φύλο ή Εθνικότητα.
Χρηματοδότηση
Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με την προγραμματική λειτουργίας, καλύπτεται από πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Εθνικοί πόροι) και από πιστώσεις (ίδιοι πόροι) του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού με ποσοστά 75% και 25% αντίστοιχα επί του προϋπολογισμού, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος και εγκρίνεται από τους παραπάνω φορείς.
Επιπρόσθετα στοιχεία
Τα μαθήματα γίνονται μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα, ανάλογα με το θέμα.
Για όλα τα τμήματα απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ.
Η φοίτηση είναι δωρεάν, υποχρεωτική (απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον στο 85% των ωρών που πραγματοποιήθηκαν) και δεν αποτελεί λόγο αναβολής από το στρατό.
Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται από 1/10 έως 5/10.
Το πρόγραμμα ξεκινάει το 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Το ωράριο είναι απογευματινό (17,30΄ έως 21,15΄).
Αιτήσεις εγγραφής γίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου από ώρα 16,00 έως 21,00.
Σε κάθε τμήμα, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος.
Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και λογισμικά πακέτα υπολογισμού και προσομοίωσης των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Βιομηχανικούς χώρους και εκθέσεις αναλόγων αντικειμένων.
Μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους οι Σπουδαστές παίρνουν βεβαίωση, εφόσον έχουν παρακολουθήσει κανονικά και έχουν αξιολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον 40 στην κλίμακα των 100, στην οποία αναγράφεται ο τίτλος του τμήματος, η διάρκεια (διδακτικές ώρες) και ο βαθμός αξιολόγησης.
Υπεύθυνος προγράμματος & Διευθυντής
Παντελής Γ. Μαραμπέας
Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Επικοινωνία
Τηλέφωνο- Fax : 210 2691681
 
 

Share this post