ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού συνεχίζει την επιτυχημένη εκπαιδευτική του δραστηριότητα προσφέροντας δωρεάν προγράμματα δια βίου μάθησης με σκοπό την ανάδειξη της δημιουργικότητας, την βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων και την προώθηση της ενεργής συμμετοχής στην κοινωνία. Με σεβασμό στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο της δια βίου μάθησης και υπηρετώντας τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ενισχύονται οι δυνατότητες ένταξης στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό, προωθείται η ισότητα των ευκαιριών, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η εκπαίδευση προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το ΚΔΒΜ Αγίων Αναργύρων-Καματερού ξεκίνησε την λειτουργία του στις 15 Μαΐου 2013 και έως σήμερα έχει υλοποιήσει συνολικά 60 εκπαιδευτικά προγράμματα Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, Ποιότητας Ζωής, Νέων Τεχνολογιών, Γλώσσας και Επικοινωνίας, Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Πολιτισμού και Τέχνης.

Η συνεργασία του ΚΔΒΜ με τα ΚΑΠΗ του Δήμου αποτελεί φωτεινό παράδειγμα της έμπρακτης Δια Βίου Μάθησης. Η Τρίτη Ηλικία παραμένει ενεργή, ενθουσιώδης, δραστήρια και δυνατή. Τα μέλη των ΚΑΠΗ μαθαίνουν Αγγλικά, Ιταλικά, παρακολουθούν τις Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία, συμμετέχουν στο πρόγραμμα Θεατρικού Εργαστηρίου αλλά και στο πρόγραμμα Αντιμετώπιση της Κοινωνικής Κρίσης στην καθημερινή ζωή.

Ακόμα, το ΚΔΒΜ Αγίων Αναργύρων Καματερού υλοποιεί ειδικά σεμινάρια Αγωγής Υγείας - Πρώτων Βοηθειών για τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου καθώς οι Υπηρεσίες Πυροσβεστικής όλης την Ελλάδα έχουν ενταχθεί σ’ ένα πρόγραμμα διά βίου μάθησης για την επιμόρφωση των Πυροσβεστών ως προς την ετοιμότητά τους στην παροχή πρώτων βοηθειών σε έκτατα περιστατικά.

Το ΚΔΒΜ Αγίων ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διαθέτει σελίδα στο facebook, από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Share this post