ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    19/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   αρ.πρωτ.    7822/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   Βαθμός προτ/τητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Λ.Φυλής 52
ΤΑΧ.ΚΩΔ. 134 51

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πέτρου Χριστίνα

ΤΗΛ…2132039950
ΦΑΞ.   2102380646
 
ΠΡΟΣ:
                                          Αποδέκτες

(μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας,

όπως ο Πίνακας διανομής)

 

                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                             1. κ. Δήμαρχο

                                                                            

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

       Καλείστε να προσέλθετε στη 4η /2015 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, την 23η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ    2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
 
 

                                                                     H Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                                              Καματερού

 
 
 
                                                              ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
 
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 4ης  /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

23/03/2015   ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ

Αρ.πρωτ. 7822/19-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

 
 
Α/Α
ΘΕΜΑΤΑ

1.       

 Καθορισμός του ανώτατου αριθμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού - τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους.

2.       

 Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος “Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος” της κ. Μαρία Ξυδά του Ιωάννη στην οδό Αγίου Τρύφωνος 81-83, Καματερό.

3.       

 Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος “Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος” της ΟΕ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ στην συμβολή της  Λ.ΦΥΛΗΣ 223 με την Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ , Καματερό.

4.       

   Ανανέωση άδειας μουσικής οργάνων για το κατ/μα “ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ” στην οδό Καλπακίου 15, Καματερό. Της ΟΕ Μ.ΥΦΑΝΤΗΣ-Δ.ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ.

5.       

 Ανανέωση άδειας μουσικής οργάνων για το κατ/μα “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην οδό Ιφιγενείας 7 , Καματερό. Του κ. ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 

1.        ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ                                                             9.       ΔΗΜΑΚΟΥ-ΔΑΜΗΛΑΤΗ ΒΑΣ.

2.        ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             10.       ΛΥΤΡΑ-ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΙΑ

3.        ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              11.        ΚΟΚΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

4.        ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

5.        ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

6.        ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7.        ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

8.        ΜΠΙΖΑΣ ΜΑΝΟΣ

 
 

Μοιράσου την σελίδα