ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι  4-3-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ.  5986

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ            

 

                                                                             ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΟΙΝ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   

1. Παπακώστας Ευθύμιος                                 

2. Ζάγκα Ελένη                                                 

-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 8 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                

                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

8-3-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  

       5986/4-3-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

 

                

1.

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (εργασίες-μεταφορές) του Δήμου, ο.ε. 2016  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

2.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, με τίτλο: “Σημειακές παρεμβάσεις αποκατάστασης πλακοστρώσεων στη Δ.Κ.Κ., λόγω καταστροφών από τις πλημμύρες” (Α.Μ. 16/14) - (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

3.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, με τίτλο:

Αποκαταστάσεις σκυροδετημένων οδών στη Δ.Κ.Κ., λόγω καταστροφών από τις πλημμύρες” (Α.Μ. 17/14) - (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

4.

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών, για το έργο με τίτλο: “Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. Καματερού” (Α.Μ. 07/2011) - (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

5.

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 409 της Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.η αρ. 3/16 αποφ.Ε.Π.Ζ.) -  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

6.

Κοπές δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας (σχετ.οι αρ. 2/16 και 4/16 αποφ.Ε.Π.Ζ.)

- (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

7.

΄Εγκριση διαμόρφωσης ράμπας σε τμήμα πεζοδρομίου, για την είσοδο σε ισόγειο κατάστημα (φαρμακείο), επί της οδού Σοφ.Βενιζέλου 151 στη Δ.Κ.Α.Α. (σχετ.η αρ. 5/16 αποφ. Ε.Π.Ζ.) - (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

8.

Διαγράμμιση σε νόμιμη θέση parking – Αλεξανδρουπόλεως 12 Δ.Κ.Α.Α. (σχετ. η αρ. 6/16 αποφ.Ε.Π.Ζ.) -  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

9.

Κατάργηση πινακίδων σε τμήμα της οδού Σουρή (από Νεοχωρίου ως Μαργαριτίου) στη Δ..Κ.Κ. (σχετ. η αρ. 7/16 αποφ.Ε.Π.Ζ.) -  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

10.

Διαγραφές από οφειλές Τ.Α.Π. (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

11.

Διαγραφή – διόρθωση σε βεβαιωτικό κατάλογο από Πράξη Εφαρμογής στη γειτονιά 2 - ΄Ατταλος, στο όνομα Κακαλή Μαρία (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

12.

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο στο όνομα Γιαννίρη Σωτήρη (αφορά τροφεία δημοτ.παιδ.σταθμών) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

 13.

Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών του Ρήγα Παναγιώτη από βεβαιωτικό κατάλογο και επαναβεβαίωση στην Κούκια Φωτεινή (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  14.

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο, στο όνομα Παρασκευά Ιωάννη (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  15.

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

   16.

΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού, αποδοχή της με αρ. 29/13 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Επέκταση δικτύου ομβρίων σε τμήματα των οδών Κ.Παλαμά και Καραολή Δ.Κ.Κ.” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

  17.

Ρύθμιση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών ιδιοκτητών στο Ο.Τ. 314 Α της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  18.

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών  και αμφισβητήσεων μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων έτους 2016 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  19.

Κατ" αρχήν έγκριση διενέργειας προμηθειών, για τις ανάγκες του Δήμου, για το έτος 2016 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

   20.

Κατ" αρχήν έγκριση διενέργειας εργασιών, για τις ανάγκες του Δήμου, για το έτος 2016 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

   21.

Οικονομικές ενισχύσεις απόρων δημοτών μας  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  22.

Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους, λόγω παραγραφής τους (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  23.

΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακούβες)” Α.Μ. 45/15) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κ. Καμαρινόπουλος)

  24.

Παράταση του χρόνου εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης “Τεχνική Αναπτυξιακή ΑΛΦΑ-ΑΛΦΑ” (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  25.

Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  26.

Εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή, για το έτος 2016, σε εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο Τύπο (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κ.Παπαναγιωτάκη)

  27.

Συζήτηση για τους τρόπους αντιμετώπισης της Προσφυγικής Κρίσης

  28.

Ανακοινώσεις - Ενημερώσεις

 

           

Μοιράσου την σελίδα