ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι 6-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ.  31207

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

                                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΟΙΝ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   

1. Παπακώστας Ευθύμιος                                 

2. Ζάγκα Ελένη                                                 

-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 10-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                

                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡ.ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 10-11-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  31207/10-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                

1.      ΄Εγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας, για τη Δημοτική Περίοδο 2014-2019 (εισηγητής Τσίρμπας Γ. Σ. Αντιδήμαρχος)

 

2.      ΄Εγκριση διενέργειας εργασίας με τίτλο: “Οικοδομικές – Υδραυλικές Εργασίες στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων” (εισηγητής Καμαρινόπουλος Σ. Αντιδήμαρχος)

3.      ΄Εγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για το υποέργο “Ex Post” Ενεργειακή           Επιθεώρηση (εισηγητής Καμαρινόπουλος Σ. Αντιδήμαρχος)

4.      ΄Εγκριση κατασκευής, αποδοχή της με αρ. 90/15 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το  έργο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” (εισηγητής Καμαρινόπουλος  Σ. Αντιδήμαρχος)

5.       Διαγραφή οφειλής μισθωμάτων λαϊκών αγορών και υγειονομική εξυπηρέτηση λαϊκών αγορών της Βασιλικής Κατσαούνη-Μαραγκού (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

6.      Συμμετοχή του Δήμου μας στο δίκτυο SUMPNetwork στα πλαίσια της Α΄φάσης του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας URBACT III και υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, β) έγκριση υλοποίησης του προγράμματος αυτού, γ) διάθεση σχετικής πίστωσης, δ) ορισμός ομάδας έργου, ε) σύναψη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και υπογραφή σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας και στ) έγκριση αμοιβής Φορέα Ελέγχου Πιστοποίησης Δαπανών

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2015 του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (εισηγητής Παπαγεωργίου Π. Πρόεδρος ΟΠΑΠΔΑΑΚ)

8.      Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της “Προμήθειας καυστήρα φυσικού αερίου και σωληνώσεων και εργασίας εγκατάστασης στη δεξαμενή εκμάθησης κολύμβησης του Δήμου (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

9.      Εγκριση διενέργειας της εργασίας/υπηρεσίας «Τεχνική Κάλυψη (συντήρηση-επισκευή) Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

10.  Εγκριση διενέργειας της εργασίας/υπηρεσίας «Επέκταση-βελτίωση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης» (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

11.  Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των αρχείων του Δήμου, στη Δ.Κ.Κ.  (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)              

12.  Επανεξέταση αιτήσεων για τροφεία νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών  (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

13.  Επιστροφή ποσού 125,00 ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Ακρατόπουλο Ανάργυρο (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

14.  Αποδοχή μελέτης με αριθ. 101 /15 και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο Ισολογισμού 2015» (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

15.  Συγκρότηση Επιτροπής για απόσυρση οχημάτων Δήμου (εισηγητής Ελαιοτριβάρης Ι.Αντιδήμαρχος)

16.  Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου εκτέλεσης της εργασίας:
Κοπή υψηλών και επικίνδυνων δέντρων λόγω της θεομηνίας της 22-10-2015” (εισηγητής Ελαιοτριβάρης Ι.Αντιδήμαρχος)

17.  Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου εκτέλεσης της εργασίας: Καθαρισμός ακαλύπτων χώρων” (εισηγητής Ελαιοτριβάρης Ι.Αντιδήμαρχος)

18.  Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου εκτέλεσης της εργασίας: “Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας” (εισηγητής Ελαιοτριβάρης Ι.Αντιδήμαρχος)

19.  Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου εκτέλεσης της εργασίας: “Καθαρισμός οδικού δικτύου, κοινοχρήστων χώρων, φρεατίων, ανοιχτών ρεμάτων και λοιπών επικίνδυνων σημείων από φερτά υλικά που συσσωρεύτηκαν λόγω της θεομηνίας της 22-10-2015” (εισηγητής Ελαιοτριβάρης Ι.Αντιδήμαρχος)

20.  ΄Εγκριση σύνταξης μελέτης με τίτλο: “Ενημέρωση, συμπλήρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων – μετατροπή των ψηφιακών αρχείων στο κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ' 87” (εισηγητής Καμαρινόπουλος ΣΙ.Αντιδήμαρχος)

21.  ΄Εγκριση σύνταξης μελέτης με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επί υδρολογικών και υδραυλικών φαινομένων και οριοθετήσεων ρεμμάτων” (εισηγητής Καμαρινόπουλος Σ.Αντιδήμαρχος)

22.  Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων (εισηγητής κ. Τσίρμπας Γ.Σ. Αντιδήμαρχος)

23.  Κατανομή ποσού 136.854,41 στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας (Β΄δόση 2015) (εισηγητής Τσίρμπας Γ.Σ. Αντιδήμαρχος)

24.  ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΕΡΓΑ ΑΠΕ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” Α.Μ. 52/2012

             (εισηγητής Καμαρινόπουλος Σ. Αντιδήμαρχος)

25.  Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

26.  Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)    

27.  Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για το πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων στέγασης καταργημένων Ν.Π.  (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

28.  Έγκριση κατασκευής,αποδοχή της υπ’αριθμ. 66/2015 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το   έργο «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου το 1ο Γυμνάσιο   Δ.Κ. Καματερού Δ. Αγ. Αναργύρων -Καματερού Ν. Αττικής » (εισηγητής Καμαρινόπουλος Σ. Αντιδήμαρχος)               

29.  Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων  χώρων για το έτος 2016 (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

30.  Καθορισμός  τελών φωτισμού και καθαριότητας για ΑΜΕΑ , πολύτεκνους και απόρους για το έτος 2016. (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

31.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016.(απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

32.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.(απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

33.  Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού  Κοιμητηρίου του Δήμου μας για το έτος 2016 (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής Δημάκος Δ. Πρόεδρος ΓΑΙΑ Α.Ε.)

34.  Έκθεση  εσόδων - εξόδων Γ’  τρίμηνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

35.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2015  (εισηγητής Καμαρινόπουλος Σ. Αντιδήμαρχος)

36.  Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015  (εισηγήτρια Παπαναγιωτάκη Μ. Αντιδήμαρχος)

37.  Ενημέρωση – συζήτηση για το πρόβλημα ασυμφωνίας που παρουσιάζεται στους πίνακες για το Κτηματολόγιο, αναφορικά με την Πράξη Εφαρμογής Σχεδίου για την γειτονιά 2  - Δ.Κ.Κ. (εισηγητής Καμαρινόπουλος Σ.  Αντιδήμαρχος)

38.  Ενημέρωση – συζήτηση για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες (εισηγητής Ελαιοτριβάρης Ι. Αντιδήμαρχος)

                 

 

 

 

 

   

 

Share this post