ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 Πληρ: Ζατέ   Χριστίνα                                                                   Αγ. Ανάργυροι 21-9-2015

 Τηλ. 2132023668

 

                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΣΩΝ

                      ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ

                        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΚ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

                                          ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

Στους Αγ. Αναργύρους στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Λ. Δημοκρατίας 61 ,την            17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς η οποία ορίστηκε σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 190/2011 -228/2012 και 171/2013 Αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου για να εξετάσει τις αιτήσεις ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων εγγραφής νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2015-2016.

 

Από τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν άπαντες παρευρέθησαν άπαντες:

 

1. Παπαναγιωτάκη Μαρία Αντιδήμαρχος Οικονομικών και επόπτρια των βρεφονηπιακών σταθμών – Πρόεδρος

2. Παντελιάς Νικόλαος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – Μέλος

3. Γκολφινόπουλος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
4. Ρέπας Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
 

Εισηγήτρια : Ζατέ Χριστίνα Διευθύντρια των βρεφονηπιακών σταθμών.

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

1. Χρυσανθακοπούλου Παναγιώτα αρ. Πρωτ. 23902/2-9-2015 νήπιο Κουλούρης Νικόλαος μόρια 65 Νο 19 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει.

 
ΝΗΠΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΔΠΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΤΥΡΙΝΘΟΥ
 
1. Χερχελετζή Χρυσάνθη αρ. Πρωτ. 24280/7-9-2015 νήπιο Ξηρογιάννη Δήμητρα Νο 25 μόρια 60 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει .

2/ Δημάκος Δημήτρης αρ. Πρωτ. 24465/4-9-2015 νήπιο Δημάκου Αννα Νο 30 μόρια 60 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει.

3.Λιάκος Γεράσιμος αρ. Πρωτ. 23916/2-9-2015 νήπιο Λιάκος Αναστάσιος Νο 10  μόρια 70 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει.

4. Ναζλίδης Γεώργιος αρ. Πρωτ. 23903/2-9-2015 νήπιο Νασλίδη Δέσποινα Νο 36 μόρια 55 το πιστοποιητικό μεταδημότευσης κατατέθηκε εκπρόθεσμα   καμία αλλαγή δεν προκύπτει ορθώς μοριοδοτήθηκε.

 
ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

1. Μαρκάκη Μαρία αρ. Πρωτ. 24099/3-9-2015 βρέφος Τερτίπης Γεώργιος Νο 20 μόρια 65 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει.

 
 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

1. Σαριδάκης Εμμανουήλ αρ. πρωτ. 23900/ 2-9-2015 νήπιο Σαριδάκη Ελένη Νο 21 μόρια 65 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει πιθανότητες εισαγωγής στη δεύτερη ανακατανομή .

2. Τσιρώνη Δέσποινα αρ. πρωτ. 24095/3-9-2015 νήπιο Τσιμήνος Βασίλειος  Νο 34 μόρια 45 λάθος μοριοδότηση δεν προσμετρήθηκαν τα μόρια από το εισόδημα άρα προστίθενται 40 μόρια επιπλέον σύνολο μορίων 85 καταλαμβάνει την 2η θέση και εισάγεται.

3.Παντελάκη Ελένη  αρ. πρωτ. 23891/2-9-2015 νήπιο Κοτοπούλης Χρήστος Νο 29   μόρια 60 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει.

4. Ηλία Ιωάννα  αρ. Πρωτ. 23942/2-9-2015 νήπιο Καραμέρης Χρήστος   Νο 27 Ξερουδάκης μόρια 60 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει .

5. Τσατσαρώνη Βασιλική αρ. Πρωτ. 23859/2-9-2015 νήπια Αϊβαζίδης Θεόδωρος Νο 24 και Αϊβαζίδη Ευλαμπία Νο 25 μόρια 65 αντίστοιχα , ορθώς έγινε η μοριοδότηση πιθανότητες εισαγωγής στη δεύτερη ανακατανομή.

 
Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 

1. Πονήρη Σοφία -Ελένη  αρ. πρωτ. 24082/3-9-2015 βρέφος Κουτούπης Αντώνης Νο 9 μόρια 70   προσκόμιση εγγράφου φοιτητικής ιδιότητας εκπρόθεσμα δεν γίνεται αλλαγή στην μοριοδότηση , ορθώς μοριοδοτήθηκε , πιθανότητες εισαγωγής στην δεύερη ανακατανομή λόγω θέσης και μορίων.

2. Καράμπελα Ασπασία  αρ. πρωτ. 24107/3-9-2015 νήπιο Μπελεσάκος Γεώργιος Νο 15  μόρια 70 ορθώς μοριοδοτήθηκε πιθανότητες εισαγωγής στην δεύτερη ανακατανομή.

                                                                                   

Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 

1. Γεροδήμου Ολυμπία  αρ. πρωτ. 23761/1-9-2015 νήπιοΒαρδάκας Κων/νος Νο 10 μόρια 75 άκυρη ένσταση το νήπιο έχει εισαχθεί.

 
Ε΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 

1. Τριανταφυλλίδης Σπυρίδων αρ. Πρωτ. 24021/3-9-2015 βρέφος Τριανταφυλλίδης Νικόλαος    Νο 25 μόρια 55 και νήπιο Τριανταφυλλίδη Μαρία- Ελισάβετ Νο 29 μόρια 55 ορθ'ως έγινε η μοριοδότηση καμία αλλαγή δεν προκύπτει .

2. Παπακώστα Δωροθέα αρ. Πρωτ. 24214/4-9-2015 νήπιο Μανωλάς Στυλιανός Νο 35  μόρια 45 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει

3. Χρήστου Κώστας  αρ. Πρωτ. 24177/4-9-2015 νήπιο Χρήστου Βαρβάρα Νο 27 μόρια 60 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει

4. Ντούτση Σοφία αρ. Πρωτ. 23899/2-9-2015 νήπιο Καλογερής Αχιλλέας Νο 25 μόρια 60 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει.

5. Κατσιαβάρα Δημήτρα   αρ. Πρωτ. 23966/2-9-2015  νήπιο Τριανταφύλλου Κυριακή Νο 34  μόρια 45 εκ παραδορμής δεν δόθηκαν 20 μόρια λόγω αναπηρίας σύνολο μορίων 65 και καταλαμβάνει την 21η θέση πιθανότητες εισαγωγής στη δεύτερη ανακατανομή.

6. Μπούμπας Δημήτριος  αρ. Πρωτ. 24038/3-9-2015 βρέφος  Μπούμπας Χρήστος  Νο 15 μόρια 65 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει

7. Παπαλινάρδος Πέτρος αρ. Πρωτ. 24223/4-9-2015 νήπιο Παπαλινάρδος Ηλίας Νο 32 μόρια 55 ορθώς μοριοδοτήθηκε καμία αλλαγή δεν προκύπτει

8. Τόσκα  αρ. Πρωτ. 23945/2-9-2015 νήπιο νήπιο Τόσκα Αλέξης εκ παραδρομής ενεγράφη στα βρέφη με λάθος αριθμό πρωτοκόλλου στο Νο 19 μόρια 65 , ορθώς μοριοδοτήθηκε μεταφέρεται στα νήπια με αρ. Πρωτ. 17775/16-6-2015 στη θέση Νο 24 με πιθανότητες εισαγωγής στη δεύτερη ανακατανομή.

 

   

Η   Επιτροπή ενημερώνει   όλους , ότι στην περίπτωση που δημιουργηθούν κενές θέσεις και το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών είναι επαρκές θα εγγραφούν και νέα παιδιά σύμφωνα με την μοριοδότηση   και κοινωνικά κριτήρια.

 
 
                                             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                          
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

Share this post