ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ)

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, πρόκειται να υλοποιήσει στο Δήμο μας πρόγραμμα ανοιχτής εκπαίδευσης πολιτών στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014, από τις 10.00 έως 14.00, στο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο, Λ. Δημοκρατίας 61 (Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων - Καματερού), πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ανοιχτή εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών Δ.Ρ.Α.Σ.Η.


Για την υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος το ΕΔΔΥΠΠΥ συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους επιστήμονες - διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ και διοργανώνουν ανοιχτές εκπαιδεύσεις πολιτών όλων των ηλικιών στην ΚΑΡΠΑ. Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Αυτές μπορεί να είναι: μια απειλητική καρδιακή προσβολή, αιφνίδια κατάρρευση, σοβαρή αιμορραγία και πνιγμονή (σταμάτημα της αναπνοής από ξένο σώμα, που αποφράζει τη δίοδο του αέρα προς τους πνεύμονες).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανοιχτή εκπαίδευση του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες και παιδιά, η δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή σε εθελοντική ομάδα εργασίας.

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων που προάγουν την αξία της ανθρώπινης ζωής και της αλληλοβοήθειας. Για οποιαδήποτε πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία, τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 2039921

 
 

Share this post