ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 314α

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ. 314α ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”

 

Με την υπ' αριθ.58.7.2/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την απόκτηση από τον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού του   χώρου πλατείας – Πεζόδρομου στο ΟΤ 314Α επί των οδών Γ. Παπανδρέου, Αιόλου και Παπαφλέσσα ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος σύμφωνα με το από 29-10-97 διάταγμα ρυμοτομίας.

Από τη συνολική δαπάνη ύψους 254067,78€ (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) τα 119.681,7 € καλύπτονται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ''Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013'' .

Η απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου είναι πολύτιμη δεδομένης της έλλειψης ελευθέρων χώρων και θα αποτελέσει ανάσα για μια πυκνοδομημένη γειτονιά του Δήμου μας και ταυτόχρονα θα συντελέσει στην προσπάθεια αναβάθμισης του αστικού τοπίου. Η ενίσχυση του υφισταμένου πρασίνου, θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, των κατοίκων της περιοχής.

 Το πρόγραμμα μέσω της αποζημίωσης κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων επιλύει το πρόβλημα έλλειψης ελεύθερων - Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πρασίνου και συμβάλλει στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις Πόλεις. Έτσι, διασφαλίζεται αφ' ενός μεν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο μέσω της βελτίωσης της αναλογίας του δομημένου προς τον αδόμητο χώρο, αφ' ετέρου δε η απόκτηση και απόδοση σε κοινή χρήση διατηρητέων κτιρίων που έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία μέσα στον ιστό των πόλεων.
   

 
 

Share this post