KΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Άγιοι Ανάργυροι 12/2/2014      

            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ.Πρωτ: 6095

            ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
 
 
 

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
            Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2.      Τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄)

3.      Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.      Tην με αρ.465/2013 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τον Κ.Α 10 του Προϋπολογισμού (Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες).

5.    Την ανάγκη αντικατάστασης της κ.Σιέρρα Ελένης, τακτικού μέλους, , της ως          άνω επιτροπής παραλαβής.
 

 Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Προσωπικού την 14 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 10.00π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους, το οποίο θα πλαισιώσει την επιτροπή παραλαβής προμηθειών για τον Κ.Α 10 του Προϋπολογισμού (Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες).

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agan.gov.gr)

 
 

                                                                                                      Μ.Ε

                                                                                          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                

                                                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                    
                                           

                                                                                             ΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

 

Share this post