ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4- 4 -2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ               Αρ. Πρωτ. 13344

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα

Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039914-915
Πληροφορίες : Κ. Πατρελάκη– Π. Ζάρας

E-mail : zaras@0087.syzefxis.gov.gr

            patrelaki@0087.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                                                                           

                                                             ΠΡΟΣ:

                                                         κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:    

                                                                1. κ. Μαρίνη Κωνσταντίνο

     2. κ. Ελαιοτριβάρη Ιωάννη 
     3. κ. Κουτελιέρη Ιωάννη

     4. κ. Ζαλακούδη-Ξύδη Ευγενία                                                                 

     5. κ. Παντελιά Νικόλαο
     6. κ. Μάρα Βασίλειο 
     7. κ. Τρίγκα Νίκη 
     8. κ. Γκολφινόπουλο Ιωάννη
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 14η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 08Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 12.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:  

 

1.      Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων για τις άπορες οικογένειες της πόλης(παροχές ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους) έτους 2014.(Α.Μ.14/2014).

2.      Έγκριση προδιαγραφών της αρ.31/2014 μελέτης του Δήμου και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την Προμήθεια τροφίμων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, έτους 2014.

3.      Καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον κ.Μάναλη Δημήτριο λόγω ρυμοτομίας σύμφωνα με την υπ΄αριθ.1/2010 πράξη εφαρμογής.

4.      Εξέταση της υπ΄αριθμ.49747/2013 αίτησης της κ.Βυτάνου Ελένης για εξωδικαστικό συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.

5.      Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

6.      Έγκριση ανάληψης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

7.      Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 
 
 
    

                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 
 

                                                                                    ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Share this post