ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 9-12-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ               ΑΡ. ΠΡΩΤ. 49539
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα
Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039914-915
Πληροφορίες : Ε. Καλτσά – Π. Ζάρας
kaltsa@0087.syzefxis.gov.gr                                                                                                                                                                           
                                                             ΠΡΟΣ:
                                                         κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:    
                                                           1. κ. Ελαιοτριβάρη Ιωάννη
     2. κ. Παντελιά Νικόλαο 
     3. κ. Πότση Ζήση
     4. κ. Τσίρμπα Γεώργιο-Σταύρο
                                                                   5. κ. Ρέππα Ιωάννη
     6. κ. Κατσαντώνη Δημήτριο 
     7. κ. Νταηλάκη Νικόλαο 
     8. κ. Τερζόγλου Παναγιώτη
 
         Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις   13 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων  της ημερησίας διάταξης:
 
 
 1. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 12ης δόσης Δ.Ο.Υ. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 2. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 11ης δόσης Ι.Κ.Α. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 3. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή Β’ δόσης Ι.Κ.Α. Δήμου
 4. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για πληρωμή παραβόλων για την τακτοποίηση χώρων Πολιτιστικού Κέντρου πολλαπλών χρήσεων
 5. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 13ης δόσης Δ.Ο.Υ. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 6. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 12ης δόσης Ι.Κ.Α. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 7. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή Γ’ δόσης Ι.Κ.Α. Δήμου
 8. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 14ης δόσης Δ.Ο.Υ. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 9. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 13ης δόσης Ι.Κ.Α. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 10. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή Δ’ δόσης Ι.Κ.Α. Δήμου
 11. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 15ης δόσης Δ.Ο.Υ. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 12. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 14ης δόσης Ι.Κ.Α. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 13. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή Ε’ δόσης Ι.Κ.Α. Δήμου
 14. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 16ης δόσης Δ.Ο.Υ. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 15. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 15ης δόσης Ι.Κ.Α. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 16. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή ΣΤ’ δόσης Ι.Κ.Α. Δήμου
 17. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 17ης δόσης Δ.Ο.Υ. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 18. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 16ης δόσης Ι.Κ.Α. Τεχν. Αναπτυξιακής Α-Α.
 19. Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή Ζ’ δόσης Ι.Κ.Α. Δήμου
 20. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για καταβολή 18ης δόσης ΔΟΥ Τεχνικής Αναπτυξιακής Α-Α
 21. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για καταβολή 17ης δόσης ΙΚΑ Τεχνικής Αναπτυξιακής Α-Α
 22. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Η΄ δόσης του ΙΚΑ.
 23. Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
 24. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους εργαζόμενους του Δήμου, έτους 2011»
 
 
 
 
 
                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕ
 
 
                                                                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΜΑΡΙΝΗΣ

Μοιράσου την σελίδα