ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ LUCIDE, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις 23/05/2013 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη συνάντηση εργασίας στο Δήμο μας με θέμα την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα στο αστικό περιβάλλον.

 

 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, αποτελεί έναν από τους 16 συνεργαζόμενους φορείς της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE)» με συντονιστή-φορέα το London School of Economics and Political Science. To δίκτυο LUCIDE περιλαμβάνει 16 συμμετέχοντες (14 από την Ε.Ε. και 2 από Τρίτες Χώρες) οι οποίοι ερευνητικά δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της πολυγλωσσίας στο αστικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο Πανεπιστημίου όσο και σε επίπεδο Πόλης. Πρόκειται για ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό έχει τη δικτύωση ξένων πόλεων με θέμα τη σημασία της πολυγλωσσίας στον 21ο αιώνα και το οποίο παράλληλα περιλαμβάνει τη διοργάνωση σεμιναρίων και workshops, καθώς και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τις πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο στον τομέα της εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της οικονομίας, κλπ. Αντικείμενο προς εξέταση για κάθε πόλη που συμμετέχει στο δίκτυο, αποτελεί ο τρόπος εκμάθησης της τοπικής γλώσσας από τους μετανάστες της περιοχής, η υφιστάμενη καθώς και η προγραμματισμένη πρακτική που θα ακολουθήσει ο φορέας στο θέμα της γλωσσικής και γενικότερης προσαρμογής των μεταναστών.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του Δήμου μας, έχει συσταθεί αρμόδια Ομάδα Έργου με σκοπό τη διαχείριση του έργου η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας. Η Ομάδα Έργου έχει εκπονήσει έρευνα σε τοπικό επίπεδο με αντικείμενο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την πολυγλωσσία/πολυπολιτισμικότητα στον Δήμο μας, την πολιτική που ακολουθείται ως προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς/μετανάστες και τη γενικότερη διευκόλυνσή τους στην καθημερινή ζωή, προβλήματα, καλές πρακτικές και προοπτικές στον τομέα αυτό. Η μελέτη αυτή υποβλήθηκε με επιτυχία και θα παρουσιαστεί σε προγραμματισμένες συναντήσεις εργασίας (workshops) στις πόλεις μέλη του δικτύου.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 08/03/2013 στο Πανεπιστήμιο «Foro Italico» της Ρώμης και συμμετείχε η υπεύθυνη της Ομάδας Έργου, κα Αγγελική Οικονομοπούλου, η οποία έκανε παρουσίαση για την πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στον Δήμο μας. Η δεύτερη συνάντηση εργασίας οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Josip Juraj Strossmayer (Croatia) και θα πραγματοποιηθεί στις 05/04/2013 στο Όσιτζεκ Κροατίας, όπου θα παρευρεθεί για την παρουσίαση της έρευνας αναφορικά με την ιδιωτική ζωή των μεταναστών, η κα Έλενα Σιέρρα, ερευνήτρια της Ομάδας Έργου. Η τρίτη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο μας στις 23/05/2013 και θα έχει θέμα την πολυγλωσσία/πολυπολιτισμικότητα στο αστικό περιβάλλον.

Στα workshops θα συμμετάσχουν και θα παρουσιάσουν τις έρευνές τους εκπρόσωποι των πόλεων-μελών του δικτύου, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων και ιδεών οι οποίες θα οδηγήσουν στην επικαιροποίηση και βελτίωση των ερευνών.

 

Μοιράσου την σελίδα