ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων 2», το οποίο έχει ως στόχο την εκπαίδευση ενήλικων πολιτών στην πληροφορική και την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες αρχάριους της πληροφορικής και υλοποιείται με αξιοσημείωτη επιτυχία στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Ειδικότερα, στη Δημοτική Ενότητα Καματερού λειτουργούν δύο τμήματα στο ΕΠΑΛ Καματερού και δύο τμήματα στο 2ο Γυμνάσιο Καματερού, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2011. Η Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων υλοποίησε εντός του 2011 τρία τμήματα του αντίστοιχου προγράμματος.
 
Επιπλέον, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), που αποτελεί δομή της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υλοποιεί στον Δήμο μας επιμορφωτικά προγράμματα πληροφορικής. Συγκεκριμένα, ήδη λειτουργούν δύο τμήματα Πληροφορικής ΙΙ (Βασικές έννοιες Η/Υ στην Κοινωνία της Πληροφορίας) στο 1ο Γυμνάσιο Καματερού, ενώ στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων λειτουργεί επιτυχώς ένα τμήμα Πληροφορικής ΙΙ και ένα τμήμα Πληροφορικής ΙΙΙ (Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων). Επίσης, με επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα πρόγραμμα εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών στους Αγίους Αναργύρους, το οποίο περιλάμβανε ένα Τμήμα Αγγλικών και ένα Τμήμα Ιταλικών.
 
Εκτός των παραπάνω, στον Δήμο μας υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μετανάστες, τα οποία, πέρα από τον επιμορφωτικό τους χαρακτήρα, στοχεύουν στο να συνεισφέρουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, στο 2ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων υλοποιείται Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
 
Τέλος, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, λειτουργεί Σχολές Γονέων. Ήδη λειτουργούν στον Δήμο μας τέσσερα τμήματα, δύο εξ αυτών στους Αγίους Αναργύρους και άλλα δύο στο Καματερό.
 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι δομές της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπως φαίνεται και από τη συμμετοχή των συμπολιτών μας. Το σύνολο των ατόμων που παρακολουθούν τα προαναφερόμενα προγράμματα ανέρχεται στα 290 άτομα. Η θετική ανταπόκριση του κόσμου σε αυτά τα προγράμματα αποτελεί ένδειξη τόσο της ανάγκης της τοπικής κοινωνίας για επιμορφωτικά προγράμματα διά βίου μάθησης όσο και της επιτυχημένης υλοποίησής τους από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Το αυξημένο ενδιαφέρον και η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, ενθαρρύνουν τον Δήμο μας να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση.

Share this post