Προσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 20- 10-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ. 346

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση Γραφείου
Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 134 51
Τηλ. 210-2313338/2132039950-3
Φαξ. 210-2380646                                              

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                                                       A/θμιας Εκπ/σης

1.    ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     

2.    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3.    ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ                            

4.    ΠΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        

5.    ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              

6.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.

7.    ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            

8.    ΣΙΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              

9.    ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

10. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                   
11. ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ        
12. ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΥ ΕΦΗ                   
13. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                
14. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      

15. ΤΣΑΙΡΗ ΡΟΥΛΑ                        

 
 
                            Κοιν.:      Δήμαρχο   κ. Νικόλαο Σαράντη
                    Πρόεδρο Δ.Ε.Π. κ. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

                                                                                                  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η/2014 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού (Λ. Φυλής 52,Καματερού - 2ος όροφος) την 30η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ   2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 
                                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ    30/10/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

 ΑΡ. ΠΡ.346/  20-10-2014     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
 
1.       

Ανανέωση εξουσιοδότησης Προέδρου-Οικ/κού Διαχ/στή (Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου) της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης .

2.       

Ορισμός νέων εκπροσώπων ένωσης συλλόγου γονέων & κηδεμόνων Αγ.Αναργύρων-Καματερού στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

3.       

Επικύρωση πρακτικού για την πρόσληψη «Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου» στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού .

4.       

Παραχώρηση Σχολικών Χώρων :

·         4o Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων

·         5ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων

·         6ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού

5.       

Αποδοχή & κατανομή ποσού “61.579,03€”(γ΄κατανομή έτους 2014) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων α΄θμιας εκπαίδευσης έτους 2014 .

6.       

Ανάληψη θέσης νέας προϊσταμένης στο 1ο Νηπιαγωγείο Καματερού και ορισμό αυτής ως νέος οικονομικός υπόλογος της σχολικής κοινότητας του νηπιαγωγείου.

 
 
 
 
 

Share this post