Τη γνώμη και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών επιδιώκει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Τη γνώμη και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών επιδιώκει
ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο
για τα καίρια ζητήματα και προβλήματα της πόλης.
 
Φίλες και Φίλοι Συνδημότες,
 
Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2011-2014.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης. Αφορά, δηλαδή, τόσο έργα και δράσεις με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής στην πόλη όσο και μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου σαν υπηρεσία με σκοπό τη βελτίωση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας, θα ολοκληρωθεί αφού ληφθούν υπόψη και οι δικές σας απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις μέσω του ερωτηματολογίου που ακολουθεί. Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr. ,και επίσης μπορείτε να το παραλάβετε από το Γραφείο Δημάρχου.
Προτεραιότητά μας είναι η αμφίδρομη επικοινωνία και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα καίρια ζητήματα και προβλήματα του νέου Δήμου μας και για το λόγο αυτό, θεωρούμε τη συμμετοχή σας πολύ σημαντική.
Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας έως την Παρασκευή 17-06-2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ilegaki@0087.syzefxis.gov.grή στο Γραφείο Δημάρχου εργάσιμες ημέρες και ώρες (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα 7, Άγιοι Ανάργυροι).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα υποβληθεί για έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια, για έγκριση από την Επιτροπή Διαβούλευσης.
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.   
 
 Με εκτίμηση,
 Ο Δήμαρχος
 
         Νίκος Α. Σαράντης
 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
Φύλο           Άνδρας               Γυναίκα
Ηλικία             18-30               30-65       65- και πάνω
Περιοχή       Άγιοι Ανάργυροι                  Καματερό       
Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά)
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..
Διεύθυνση:………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο:………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………
1. Αξιολογήστε την υφιστάμενη κατάσταση στην πόλη μας στους παρακάτω τομείς:
(Βαθμολογήστε με σειρά προτεραιότητας Χαμηλή, μέτρια, υψηλή)
Πράσινο
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Καθαριότητα
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Ανακύκλωση
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Κυκλοφοριακό
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Στάθμευση
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Δημοτικός φωτισμός
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Πεζοδρόμια
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Ασφάλεια
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Παιδεία
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Κοινωνική προστασία
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Αθλητισμός
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Πολιτισμός-Ψυχαγωγία
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
Εξυπηρέτηση δημοτικών υπηρεσιών
χαμηλή
μέτρια
υψηλή
 
1. Περιβάλλον
Θεωρείτε θετικό το γεγονός ότι το περιβάλλον αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Δήμου;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Ποια στοιχεία αναφορικά με το περιβάλλον θεωρείτε ότι πρέπει να αναπτυχθούν:
Επέκταση πρασίνου στον περιαστικό χώρο          
Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας           
Ανακύκλωση - διαχείριση απορριμμάτων              
 
Τι προτείνετε για την προστασία του περιβάλλοντος ;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
2. Αναπλάσεις
Θεωρείται ικανοποιητικό το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων για την ανάπλαση της πόλης μας;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Ποια στοιχεία αναφορικά με τις αναπλάσεις θεωρείτε ότι πρέπει να προσεχθούν:
Δημιουργία ελεύθερων χώρων και πλατειών                                         
Δημιουργία πάρκων και επέκταση του πρασίνου στον αστικό χώρο             
Βελτίωση των πεζοδρομίων                                                                
 
Τι προτείνετε για τις αναπλάσεις ;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
3. Εκπαίδευση
Θεωρείτε ότι οι υποδομές (σχολεία, παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί) είναι επαρκείς για τις ανάγκες της περιοχής;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Ποια στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση θεωρείτε ότι πρέπει να αναπτυχθούν:
Δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών          
Βελτίωση κτιριακών υποδομών σχολείων, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών    
Συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών και γονέων                                              
 
Τι προτείνετε για την βελτίωση της εκπαίδευσης στο Δήμο μας ;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
4. Τοπική Οικονομία- Στήριξη της Απασχόλησης
Θεωρείτε θετικές τις πρωτοβουλίες του Δήμου στον τομέα της απασχόλησης;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Ποια στοιχεία αναφορικά με την τοπική οικονομία και την απασχόληση θεωρείτε ότι πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο:
Γραφείο ενημέρωσης ανέργων                                                           
Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης                                           
Προγράμματα ΟΑΕΔ                                                                          
 
5. Κοινωνική Προστασία
Θεωρείτε θετικές τις πρωτοβουλίες του Δήμου αναφορικά με την κοινωνική προστασία;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Ποια στοιχεία αναφορικά με την κοινωνική προστασία θεωρείτε ότι πρέπει να αναπτυχθούν:
Κοινωνικές υπηρεσίες                   
Παιδικοί σταθμοί                         
ΚΑΠΗ                                        
Υπηρεσίες για τους………..(αστέγους, ψυχοπαθείς, ψυχικά ασθενείς, χρηστές ουσιών)
Τι προτείνετε για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας στην πόλη μας ;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
6. Αθλητισμός
Θεωρείτε επαρκή την αθλητική υποδομή που παρέχει ο Δήμος;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Θα επιθυμούσατε περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
 
Τι προτείνετε για την ενίσχυση του αθλητισμού στην πόλη μας ;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
7. Πολιτισμός
Θεωρείτε επαρκή την υποδομή του Δήμου μας σε θέματα πολιτισμού;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Θα επιθυμούσατε περαιτέρω δράσεις και εκδηλώσεις για την ενίσχυση της υποδομής του πολιτισμού;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Τι προτείνετε για την ενίσχυση της υποδομής του πολιτισμού στην πόλη μας ;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
8. Δημοτικές υπηρεσίες
Είστε ικανοποιημένος/η από τις υπηρεσίες του Δήμου;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Θεωρείτε αναγκαία την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
Θα θέλατε να συμμετάσχετε σε εθελοντικές δραστηριότητες του Δήμου;
 
          Α. ΝΑΙ       Β. ΟΧΙ      Γ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ      
 
 
 
 
Γενικές Παρατηρήσεις / Σχόλια
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
 
 
 
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την περίοδο 2011-2014
 
 

Share this post