ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2017

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Προσωπικού Καθαριότητας (ΥΕ102), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/YE102_1.pdf

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα Προσωπικού Καθαριότητας (ΥΕ102), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/alf102_1.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Προσωπικού ειδικότητας Οικογενειακών Βοηθών (ΥΕ104), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/YE104_1.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ειδικότητας Οικογενειακών Βοηθών (ΥΕ104), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/apor104_1.pdf

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα ειδικότητας Οικογενειακών Βοηθών (ΥΕ104), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/alf104_1.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης Βοηθών Βρεφονηπιοκόμου (ΔΕ101), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/kat101.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμου (ΔΕ101), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/apor101_1.pdf

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμου (ΔΕ101), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/alf101_1.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ειδικότητας Υδραυλικών (ΔΕ105), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/DE105_1.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (ΤΕ100), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/TE100_1.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (ΤΕ100), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/aporTE100_2.pdf

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (ΤΕ100), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/alfTE100_2.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΠΕ Ψυχολόγων (ΠΕ103), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/PE103_1.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (ΠΕ103), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/apor103_1.pdf

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (ΠΕ103), πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2720/alf103_1.pdf

Μοιράσου την σελίδα