ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-220" και με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του προς τους πολίτες ξεκίνησε την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).

Το Κ.Π.Α. αποτελεί το πλέον έγκριτο σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την εφαρμογή του εισάγεται στο Δήμο ΑΑΚ μια πραγματική, συνεχής αυτο-αξιολόγηση της λειτουργίας του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του.

Η αυτοαξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τόσο από τους πολίτες όσο και από τους εργαζομένους του φορέα στην προσπάθεια οι ίδιοι να αποτελέσουν έναν από τους κύριους παράγοντες των διαδικασιών βελτίωσης στο εσωτερικό περιβάλλον και, άρα, το σημείο εκκίνησης κάθε νέας προσπάθειας για έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο δήμο. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης θα εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία στη λειτουργία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού και θα προταθούν μέτρα τόσο για τη διαχείριση των αδύνατων σημείων του φορέα όσο και για την ενίσχυση των δυνατών σημείων.

Σε πρώτη φάση, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α) θα εφαρμοστεί στη Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και σε δεύτερο χρόνο, θα εφαρμοστεί στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε ήδη στη συγκρότηση διατμηματικής ομάδας εργασίας η οποία με επιστημονικά – αξιοκρατικά κριτήρια και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Οδηγό του Κ.Π.Α. θα αναλάβει την εφαρμογή και παρακολούθηση του ΚΠΑ του Δήμου ΑΑΚ για τις ανωτέρω υπηρεσίες.

 

δείτε το ερωτηματολόγιο για τους πολίτες

Μοιράσου την σελίδα