ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2018-19

          ΔΗΜΟΣ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                 Αρ.Πρωτ……..

                  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ                                                           Ημερ/νία…………

        

                   

 

 

 

                ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

                                                               ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση εγγραφής του παιδιού μου:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΦΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:

 

ΑΓΟΡΙ                   ΚΟΡΙΤΣΙ            

 

 

               

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ            

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

 

ΠΑΤΕΡΑΣ                                                                              ΜΗΤΕΡΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………                                  ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………….

ΟΝΟΜΑ……………………………….                                               ΟΝΟΜΑ………………………………………

ΕΡΓΑΣΙΑ………………………………                                  ΕΡΓΑΣΙΑ…………………………………….

ΚΑΤΟΙΚΟΣ……………………………                                   ΚΑΤΟΙΚΟΣ………………………………….

ΟΔΟΣ…………………………………..                                               ΟΔΟΣ…………………………………………

ΠΟΛΗ………………………………….                                               ΠΟΛΗ………………………………………... 

ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………………..                                 ΣΥΝΟΙΚΙΑ…………………………………..

ΤΑΧ.ΚΩΔ………………………………                                  ΤΑΧ.ΚΩΔ……………………………….........

 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                         ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΣ……..................                                                        ΟΙΚΙΑΣ………………

ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………….                                                         ΕΡΓΑΣΙΑΣ……………

ΚΙΝΗΤΟ………………                                                          ΚΙΝΗΤΟ………………

 

 

ΘΕΜΑ:

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Δ.Β.Π.Σ.

 

            ΒΡΕΦΙΚΟ                  ΝΗΠΙΑΚΟ

                                                 Α…………..                           Ημερομηνία…………….

Δ…………….                          Β…………...

Ε…………….                                                                                   Ο/Η ΑΙΤ…..

                                                Δ…………….

                                                Ε……………..

Share this post