ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΔΜΟΥ & ΚΙΛΕΛΕΡ (ΠΑΛΑΙΟ ΙΚΑ)

Τ.Κ. 13451 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Τηλ: 213 20 39 950/3

Fax: 210-2389853

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 30/08/2018

 

Αριθμ. Αποφ. 32/2018

ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση ενδιαφέροντος »

Παρακαλώ όπως αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων η παρακάτω πρόσκληση.

Όσοι ενδιαφέρονται για την ανάθεση καθαρισμού (σύμβασης έργου) στο 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Αθ. Διάκου & ΄Ελλης, Καματερό), να καταθέσουν αίτηση από τις 31/08/2018 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) έως & στις 05/09/2018 (ΤΕΤΑΡΤΗ) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής β΄θμιας Εκπαίδευσης (ΚΑΔΜΟΥ & ΚΙΛΕΛΕΡ, Καματερό (παλαιό ΙΚΑ Καματερού) στον Α΄όροφο με τα εξής δικαιολογητικά.

 

  • Αίτηση

  • Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εντός των προθεσμιών της προκήρυξης)

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2017 (αντίγραφο)

  • Αστυνομικής ταυτότητας (αντίγραφο)

  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

  • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια.

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης με έκδοση του τελευταίου διμήνου

  • Βεβαίωση αναπηρίας γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου υποψηφίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Share this post