ΟΙ 345/2018 & 402/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Δείτε την υπ΄ αριθμ. 345/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Έγκρισης Τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2019"

Δείτε την υπ΄ αριθμ. 402/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019"

Δείτε τη συνοπτική παρουσίαση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Share this post