ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 5/2018

Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΠΕ - ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

Στους πίνακες εμφανίζονται ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε υποψήφιου με τα στοιχεία μοριοδότησης.  Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα.

Τους πίνακες με τα πλήρη στοιχεία, μπορείτε να τους αναζητήσετε στο γραφείο προσωπικού του Δήμου.

Share this post