ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 208

135 62 - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Τηλ: 210 2618905 Fax: 210 2633379                                                                                                                                                    Άγιοι Ανάργυροι 13-12-2018

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Με την με αριθμό 330/2018 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., αποφάσισε την ανάθεση της τήρησης των Βιβλίων, Στοιχείων, τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, την εποπτεία του οικονομικού τμήματος για τη λειτουργία του σύμφωνα με την ισχύουσα για τις Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες νομοθεσία, και την εν γένει Λογιστική και Φοροτεχνική παρακολούθηση της εταιρείας, με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σε Λογιστή-Οικονομολόγο– Φοροτεχνικό Α΄ τάξης, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε Δημοτικές επιχειρήσεις, λόγω της ιδιαιτερότητας του νομικού πλαισίου που διέπουν αυτές. Θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές των ενδιαφερομένων παράλληλα με την υποβολή των βιογραφικών σημειωμάτων τους. Θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί κύκλοι σπουδών τους, παρακολούθηση ειδικευμένων σεμιναρίων λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων και η ύπαρξη της έδρας τους εντός των ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Κατόπιν αυτών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα με τα σχετικά δικαιολογητικά και την Οικονομική τους Προσφορά, στα Γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στους Αγίους Αναργύρους επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 208 (Α΄ Όροφος) κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 09:00΄ π.μ. έως 16:00΄ το δε Σάββατο από 09.00΄π.μ. έως 12:00΄ μεσημβρινή, κατά το χρονικό διάστημα από 13-12-2018 έως 23-12-2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ

 

 

Share this post