ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3202/ANSITE.pdf

Για να δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3202/PARSITE.pdf

Για να "κατεβάσετε" την αίτηση, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3202/AITSITE.pdf

Για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, συνιστούμε, αφού διαβάσετε την Ανακοίνωση, να συμβουλευτείτε και το αναρτημένο Παράρτημα Ανακοινώσεων.

Αιτήσεις μπορείτε να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου με επίδειξη γραπτής εξουσιοδότησης ή ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019.  Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά από αυτή την ημερομηνία θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

Μοιράσου την σελίδα