ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 3/2019

Σε όλους τους πίνακες εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε υποψήφιου με τα στοιχεία μοριοδότησης.  Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα.

Τους πίνακες με τα πλήρη στοιχεία, μπορείτε να τους αναζητήσετε στο γραφείο προσωπικού του Δήμου.

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης του κωδικού 100-Βοηθοί Μαγείρων, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3224/KAT-SITE-100.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων του κωδικού 100-Βοηθοί Μαγείρων, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3224/APPOR-100-SITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης του κωδικού 101-Προσωπικό Καθαριότητας, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3224/KAT-SITE-101.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων του κωδικού 101-Προσωπικό Καθαριότητας, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3224/APPOR-101-SITE.pdf

Share this post