Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών

Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχοςΑ’): “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας” με την παρ.2 του άρθρου έκτου της οποίας αντικαθίσταται το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους, έως 31.12.2019.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία αρχικά έληγε την 16.09.2019.

Επιπλέον με την παρ.1 του άρθρου έκτου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), και στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019.

 

Μοιράσου την σελίδα