Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 26-11-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  18.00΄ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 26-11-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 25890/22-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                                                                                                    

 1.  Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 447/2017 Απόφασης Δ.Σ, ήτοι περί ορισμού νέων εκπροσώπων στη Γ.Σ. του «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» - εισηγητής εντεταλμ. Σύμβουλος Πολιτισμού
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής& ΟριστικήςΠαραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δ.Κ. Καματερού” (Α.Μ. 77/2016), συνολικής δαπάνης εργασιών 59.954,15 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 3. Τροποποίηση της με αρ. 29/05-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ο7ΡΩ62-ΚΚΗ) προηγούμενης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής για εκποίηση, μίσθωση Δημοτικών ακινήτων και  κινητών πραγμάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά, μίσθωση από το Δήμο ακινήτων και κινητών πραγμάτων τρίτων, ή της αποζημίωσής τους, οικονομικού έτους 2019  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 4. Εγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: “Εδαφοτεχνική μελέτη στο Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. Καματερού” (Α.Μ.147/2019) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών
 5. Αίτημα για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της δράσης CROWDFUNDING στο πλαίσιο του έργου "PRODESA" (HORIZON 2020)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 6. Εγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων  Γ΄ τριμήνου 2019  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 7. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 8. Καθορισμός μειώσεων και απαλλαγών τελώνκαθαριότητας και φωτισμού και     δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 9. Καθορισμός τελών αποχέτευσης – εισηγητής ΑντιδήμαρχοςΟικον.Υπηρεσιών
 10. Καθορισμός τελών διαφήμισης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού έτους 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 11.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 12.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 14. Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020  - εισηγητής    Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 15.  Λήψη απόφασης περί ανακλήσεως των αποφάσεων των εξωδικαστικών συμβιβασμών μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων -Καματερού Αττικής και των δημοτών, ιδιοκτητών ακινήτων στην Πολεοδομική Ενότητα ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΙΙ – ΑΤΤΑΛΟΣ που αναφέρονταιστις υπ’ αριθ: 167/2016, 220/2016, 221/2016 και 322/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και, επανακαθορισμού /συμψηφισμού της μετατροπής εισφοράςγης σε χρήμα τιμής μονάδος, μετά τηνδημοσίευση της υπ’ αριθμ. 5548/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, επί της αιτήσεως του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, η οποία έχει ήδη καταστεί οριστική – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών
 16. ορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης  προσφοράς διαδικτύου , επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αρ. 91 στη Δ.Κ.Α.Α.- εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών
 17. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος γιατην προσκύρωσηιδιοκτησίας Παναγιώτη Βεργήτου Επαμεινώνδα στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ. και Οικον. Υπηρεσιών
 18. Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ. και Οικον. Υπηρεσιών
 19. Έγκριση διενέργειαςανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τηνεκποίηση αχρήστου μεταλλικού υλικού (scrap) για τη διετία 2019-2020 εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ. και Οικον. Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς Τραπεζικά Ιδρύματα για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ. και Οικον. Υπηρεσιών

 

 1. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο νέο Δημοτικό πολυχώρο που θα δημιουργηθεί στο Καματερό, για τις ανάγκες τουΠαραρτήματος Εθνικής Αντίστασης
 2. Υποστήριξη της Τ.Υ.του Δήμου στην κατάρτιση σχεδίου δράσης εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο μας- εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών
 3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021 εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικ. και Οικον. Υπηρεσιών

 

 1. Αίτημα συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμν.Καματερού, σχετικά με επίλυση κτιριακών προβλημάτων του σχολείου

 

 1.  Ψήφισμα, που κατέθεσε η Παράταξη “Ανυπότακτη Πόλη”, ενάντια σε πρόστιμο στην “Ανταρσία Κεντρικής Μακεδονίας”
 2. Ψήφισμα, που κατέθεσε η Παράταξη “Ανυπότακτη Πόλη”, ενάντια στη δίωξη του δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων “Σπάρτακος” και στην Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων

          

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

Μοιράσου την σελίδα