Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη δυο (2) ΥΕ οικογενειακών βοηθών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

Αποτελέσματα  ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη δυο (2) ΥΕ οικογενειακών βοηθών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

Παρακαλώ κάντε κλικ :

Πίνακας  Επιλαχόντων

Πίνακας Απορριπτέων

Μοιράσου την σελίδα