Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 1η (τακτική) συνεδρίαση του έτους 2020, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στις 9 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                        

 

1.   Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες, στην οδό

Κυπαρισσίας 2, στη Δ.Κ.Α.Α.

 

2. Σχετικά με αποβολή μισθωτή κ. Τζώρου Σωτηράκη, από το περίπτερο επί της οδού Λ.Καματερού 75 στη Δ.Κ.Κ.

 

3. Σχετικά με διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση αναψυχής”, με διακριτικό τίτλο “DISKO ROXY” ιδιοκτ. Γκλάβα Γεωργίας, επί της οδού Λ.Κατσώνη στη Δ.Κ.Α.Α.

 

4. Σχετικά με διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση μαζικής εστίασης “, με εκπρόσωπο τον κ. Δημήτριο Λεκκάκο, που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Πάρκου “Ειρήνης” στη Δ.Κ.Κ.

 

5.  Ακύρωση της με αριθμό 173/2019 απόφασης Δ.Σ και έγκριση της οριστικής

αρίθμησης της οδού Κεφαλληνίας Δ.Κ.Α.Α. σύμφωνα με την υφιστάμενη  κατάσταση.

 

 

6.  Έγκριση υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την κυκλοφοριακή σύνδεση συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών συνήθων αυτοκινήτων που θα λειτουργήσει επί της Λεωφ. Φυλής αρ. 233 στην Δ.Κ.Κ.

7.  Τοποθέτηση σημάτων (Ρ-39), απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού Μ. Μαυρογένους , έμπροσθεν του ιερού ναού του Αγ. Δημητρίου στα Μυκονιάτικα στην Δ.Κ.Α.Α.

 

8.  Απαγόρευση εισόδου φορτηγών στην οδό Π. Τσαλδάρη στην Δ.Κ.Α.Α.

 

9.  Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Πηλέως αρ. 12 στην Δ.Κ.Κ.

 

10.  Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο τμήμα της οδού Θεσσαλονίκης  που εφάπτεται της πλατείας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/25-05-2020) και την με αρ. 208/2001 απόφαση Δ.Σ..

 

 

Μοιράσου την σελίδα