Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023

Φίλες και Φίλοι Συνδημότες,

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο πλαίσιο των θεσμικών του υποχρεώσεων, βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης. Αφορά, δηλαδή, τόσο έργα και δράσεις με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής στην πόλη μας όσο και μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου ως υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο προγραμματισμός και σχεδιασμός είναι κορυφαία πράξη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οφείλει να εκφράσει τις συλλογικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, η Δημοτική Αρχή οφείλει στη φάση εκπόνησης του στρατηγικού σχεδιασμού να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δημοκρατικού διαλόγου και διαβούλευσης όλων των εμπλεκομένων: Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων, Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων, Οργανώσεων Πολιτών και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στο στάδιο αυτό, δλδ στη φάση εκπόνησης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου - Οράματος του Δήμου και πριν το στάδιο της διαβούλευσης, έχουν προγραμματιστεί συνεργασίες με όλες τις Δημοτικές Υπηρεσίες, το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, τα Δ.Σ. των Τοπικών Κοινοτήτων.

Ωστόσο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας, θα ολοκληρωθεί αφού ληφθούν υπόψη και οι δικές σας απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις μέσω του ερωτηματολογίου που ακολουθεί. Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr και, επίσης, μπορείτε να το παραλάβετε από το Γραφείο Δημάρχου.

Προτεραιότητά μας είναι η αμφίδρομη επικοινωνία και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα καίρια ζητήματα και προβλήματα του Δήμου μας και για το λόγο αυτό, θεωρούμε τη συμμετοχή σας πολύ σημαντική.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας

 

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά εδώ

Είτε, εναλλακτικά σε έντυπη μορφή εδώ

 

Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας

έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

στο σχετικό banner στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr

ή

 να καταθέσετε/αποστείλετε ταχυδρομικά

το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο

στο Γραφείο Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ. 13561

 

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Γραφείο Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στο email: ilegaki@agankam.gov.gr ή στο τηλ. 213-2023681, κα Λεγάκη Ιωάννα.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

 

Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

 

 

Μοιράσου την σελίδα