Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί  στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού -  αίθουσα “ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ” – Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 40 στη Δ.Κ.Α.Α. , στις 15-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                            

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 15-7-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12559/10-7-2020

                                                                         

                                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                        

 

 1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών
 2. Αλλαγή ωραρίου για το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου & του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου μας εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής
 3. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων-κατασκευή φορέα υδροσυλλογής” Α.Μ. 162/18 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων” με αρ.μελ. 35/2011  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 5.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο «Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου ΑγίωνΑναργύρων-Καματερού»        (Α.Μ. 209/2018) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. ΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: “Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Α.Μ. 4/2013)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών  ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 444/2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών
 8. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: “Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 71/2018)”  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής  & Οριστικής  Παραλαβής του έργου με τίτλο :  “ Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Καματερού  (Α.Μ. 67/2017)”   συνολικής δαπάνης εργασιών 29.786,08 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής  & Οριστικής  Παραλαβής του έργου με τίτλο :  «  Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών εγκαταστάσεων»   (Α.Μ. 64/2017)   συνολικής δαπάνης εργασιών 19.841,76€ €  , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - εισηγητής  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Διαμόρφωση αύλειου χώρου 3ου και 9ου Δημ.Σχολείων” (Α.Μ. 44/2008) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης και Εκδηλώσεων για Όλους ΠΑγΟ και ΕΑγΟ περιόδου 2020-2021 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού
 3. ΄Εγκριση της 1ης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (με κωδικό ΟΠΣ 5002224) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
 4. Τροποποίηση του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “ Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας στον Δήμο Αγίων Αναγύρων Καματερού : Κοιν. Παντοπωλείο & Κοιν. Φαρμακείο “ ( με κωδικό ΟΠΣ 5001484)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
 5. Τροποποίηση του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ“ ( με κωδικό ΟΠΣ 5002224)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
 6. Μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση των υπηρεσιών ΚΑΠΗ (Ανάκασας) στη Δ.Κ.Α.Α. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 7.  Επιστροφή  ποσoύ ως αχρεωστήτως καταβληθέν - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών
 8.   Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου με Φιλοζωικά Σωματεία – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτ.Προστασίας και Καθημερινότητας
 9. Ψήφιση χρηματικού αντιτίμου, για την συμμετοχή στα τμήματα  της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Αθλητισμού 2019-2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού
 10.  Έγκριση υπογραφής συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τη λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
 11. Καθορισμός μιας (1) νέας θέσης περιπτέρου στη Δ.Κ.Α.Α.  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 12. Συνεργασία του Δήμου με  το “ Μπορούμε” (πρόγραμμα έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών
 13. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών
 14. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών
 15.  Δωρεάν ταφή του κ. Ιωάννη Ζαζόπουλου – εισηγητής εντεταλμένη Σύμβουλος Κοιμητηρίων και Πρόεδρος ΓΑΙΑ Δημοτική Α.Ε.
 16.  Προσθήκη προσωνυμίου στο 7ο Δημ.Σχολείο Αγίων Αναργύρων – εισηγήτρια Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
 1.  Aίτημα του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, σχετικά με τη συζήτηση και λήψη απόφασης, αναφορικά με την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων μουσικών του Ωδείου του Δήμου
 1.  Αίτημα της παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση” για λήψη απόφασης, σχετικά με την απόσυρση του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης, για τις διαδηλώσεις

 

   

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

 

Μοιράσου την σελίδα