Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί  στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού -  αίθουσα “ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ” – Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 40 στη Δ.Κ.Α.Α. , στις 29-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                            

                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 29-7-2020, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13835/24-7-2020                                                                                         

                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                                     

 

 1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 2. ΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων ΓΑΙΑ Αγίων Αναργύρων -Δημοτική Α.Ε., χρήσης 2019, έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ., απαλλαγή μελών Δ.Σ.  - εισηγήτρια Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΑΙΑ Α.Ε.
 3. Ψήφιση χρηματικού αντιτίμου, για την συμμετοχή στα τμήματα  της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Αθλητισμού 2019-2020 εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού
 4. Παράταση σύμβασης, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Συνεργείων
 5. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση, άπορου δημότη – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής
 6. Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων στο Πρωτοβάθµιο & ∆ευτεροβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 7. ΄Εγκριση σχεδιασμού γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας και υποβολής φακέλου στον ΟΑΣΑ – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 8. ΄Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” Α.Μ. 194/2017 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 9. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων” με Α.Μ. 73/2018 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 10.  ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 205 στη Δ.Κ.Καματερού” με Α.Μ. 33/2018 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 11.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής  & Οριστικής  Παραλαβής του έργου με τίτλο «  Eπεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής»  (Α.Μ. 92/2016)   συνολικής δαπάνης εργασιών 11.799,43€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1. ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”

(Α.Μ. 60/2019) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1. Λήψη απόφασης, για οριστική αρίθμηση της οδού Κεφαλληνίας στη

Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα