Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), στις 31-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                            

                                                        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 31-8-2020, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  15996/27-8-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                                                                                                                                     

 

  1. ΄Εγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. αρ. 444/19 εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

  1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

  1.  ΄Εγκριση πρακτικού περί παράτασης της με αρ.πρωτ. 20848/17-9-2019 σύμβασης, για “Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” ΑΜ 101/18 (Ομάδα 9) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Συνεργείων
  2. ΄Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων” (Α.Μ. 35/2019)  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2020  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών
  5. Αίτημα παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου, για: α) μέτρα προστασίας εργαζομένων Δήμου, β) μέτρα προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών

 

 

 

     Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

 

Share this post