Συνεδρίαση έκτακτης οικονομικής επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 40η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση του παρακάτω, μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:               

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων και κτιρίων στέγασης δημοτικών δομών, κατά τη λειτουργία τους για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19).

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

Share this post