Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου μας, έτους 2020,  που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, ΦΕΚ 4484/11-10-2020 τεύχος Β΄άρθρο 1, έγγραφο Υπ.Εσωτ.αρ. 60249/22-9-2020), στις 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

 

 

              “ Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας “

Μοιράσου την σελίδα