Παραβάσεις - Πρόστιμα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΑΞΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1

Μετακίνηση κάδου από το καθορισμένο σημείο.

300

2

Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων.

50

3

Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο.

200 €

4

Εγκατάλειψη κιβωτίων – χαρτοκιβωτίων  κ.λ.π. από γραφεία – καταστήματα.

50

5

Υπόλοιπα καθαρισμού κήπων (γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π.) που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο.

100 €

6

Εγκατάλειψη βιοτεχνικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.

500 €

7

Εγκατάλειψη μπαζών, άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κ.λ.π.- ρύπανση πεζοδρομίων και δρόμων με χώματα, λάδια κ.λ.π.- ρήψη μπαζών και άλλων ογκωδών στους κάδους - απόρριψη μπαζών σε ακάλυπτους χώρους.

300-1000

 

8

Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από Υπηρεσίες του Δήμου.

5000 €

9

Απόρριψη μικροαπορριμμάτων και αντικειμένων εκτός καλαθιών.

50

10

Φθορά αστικού εξοπλισμού του Δήμου, μνημείων, αγαλμάτων, παιδικών χαρών  κλπ.

200 €

11

Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη κάδων απορριμμάτων έξω από τα  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

200 - 1500€

12

Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου λαϊκών αγορών.

300

13

Πλημμελής εναπόθεση,  οικοδομικών υλικών σε πεζοδρόμια  κοινόχρηστους χώρους  κλπ.

150

14

Ρύπανση με εμπορικές - διαφημιστικές αφίσες, φεϊγβολάν, έντυπα, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό  κ.λ.π.

300

15

Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους με τρόπο που να εμποδίζουν αποκομιδή των απορριμμάτων.

200

16

Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π.).

150

17

Ακαθάριστα οικόπεδα.

50 cent/m2 + δαπάνη καθαρισμού

18

Παρκάρισμα σε χώρους, δρόμους που έχει ειδοποιήσει ο δήμος ότι θα εκτελεστούν εργασίες

100

19

Παράνομη κοπή δένδρων.

200 € ανά δένδρο

20

Ύπαρξη-εκτροφή ζώων, ορνίθων, κυψελών μελισσών

300 €

21

Παράνομη κατάληψη πεζοδρομίου.

300 €

22

Ρίψη μη ανακυκλούμενων υλικών σε κάδους ανακύκλωσης.

200

23

Καύση απορριμμάτων σε δημόσιους η ιδιωτικούς χώρους

1000 €

24

Δημιουργία και λειτουργία αυτοσχέδιων χωματερών

1000 €

25

Ρύπανση από μεταφόρτωση ή διάχυση εμπορευμάτων

200 €

26

Ρύπανση με μπετόν ή απορρίμματα, από κινούμενα οχήματα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

200 €

27

Εναπόθεση απορριμμάτων (στερεάς ή υγρής μορφής) σε ελεύθερους ακάλυπτους χώρους, σε ξένες ιδιοκτησίες, σε πάρκα, άλση, ρέματα κλπ

250 €

28

Τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια

5.000 €

 

29

Διατήρηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια

1.500 €

ανά μήνα

Μοιράσου την σελίδα