Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 2η (τακτική) συνεδρίαση του έτους 2021, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στις 13 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                   

 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιμετρικά της κεντρικής πλατείας στα Ο.Τ. 37- 38 - 41 - 196 - 197 και 198 της δημοτικής κοινότητας Αγίων Αναργύρων

2.  Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή της κεντρικής πλατείας Αγίων Αναργύρων

3.  ΄Εγκριση υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επαγγελματικού εργαστηρίου, που θα

      λειτουργήσει επί της οδού Μιαούλη αρ. 18 και Αμμοχώστου στη Δ.Κ.Κ.

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα