Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4Η/2021  τακτικής  συνεδρίαση  της Σχολικής     Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης,  που θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 4484/11-10-20) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής )    την 24η του μηνός ΜΑΙΟΥ  2021, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ  και  ώρα 12.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θεμα 1ο :  “Ορισμός επιτροπής καταστροφής υλικού του 2ου Δημ.Σχολ.Καματερού ”

Θεμα 2ο :  “Ορισμός επιτροπής καταστροφής υλικού του 8ου Δημ.Σχολ.Καματερού ”

Θεμα 3ο: “Αποδοχή Δωρεάς (Διαδραστικός Πίνακας & Προβολέας EPSON) από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 8ου Δημ.Σχολ.Καματερού ”

Θεμα 4ο :  “Αμοιβή Σχολικών τροχονόμων για τον μήνα  Μάρτιο & Απρίλιο 2021 ”

Θεμα 5ο : “Αίτηση της κ. Δημακοπούλου Αλ.- Παράτασης Μίσθωσης Κυλικείου (6ο ΔΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ) για δύο έτη σε μισθώσεις που οι συμβάσεις τους λήγουν 31/06/21, λόγω του COVID-19 ”

Θεμα 6ο: “Αίτηση Παραχώρησης Σχολικών Χώρων  (7ου Δημ.Σχολ. Αγ.Αναργύρων & 7ου Δημ.Σχολ. Καματερού) για την πραγματοποίηση Θερινού Camp 2021 “ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ”.

Μοιράσου την σελίδα