Σύγκληση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων

 

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ   

    Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Αναργύρων για το έτος 2021, που θα πραγματοποιηθεί στις 21.05.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 κ΄ 89  του Ν. 3852/2010, 89 κ΄ 90 του Ν. 4555/2018.

  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-  Λειτουργία Γραφείου Δημ. Κοινότητας

 - Τρέχοντα επίκαιρα ζητήματα αρμοδιότητας Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα