Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 22η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει, δια περιφοράς, λόγω πανδημίας Κορωνοϊού,  στις 25-5-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. ΄Εγκριση έκθεσης αξιολόγησης Εκτιμητικής Επιτροπής, για επιλογή συνεργαζόμενης Τράπεζας, για το Δήμο μας

2.  Διαγραφή κλήσεων ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους

3.  Προτεραιοποίηση έργων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, που έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

4.  Ανάκληση της 148/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ:ΩΙ70Ω62-Θ1Ε) με θέμα: Αποδοχή  μελέτης και  έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού» (A.M. 146/2020)

5.  Αποδοχή  μελέτης  και  έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού

του Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού» (A.M. 146/2020)

6.  Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο», ενδεικτικού προϋπολογισμού 303.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 57/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92936, για την ΟΜΑΔΑ 5

7.  Έγκριση διενέργειας της γενικής υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (υπ’ αριθμ. 40/2021 Μελέτης) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της υπηρεσίας σε τρεις εταιρείες. (ΝΟΗΣΙΣ ΑΕ , OTS ΑΕ , UNISYSTEMS Μ.Α.Ε.)

8. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και Υποβολή πρότασης με τίτλο “Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την εκπαίδευση και την εσωτερική λειτουργία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού” στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤ 8 “Ψηφιακή Σύγκλιση”

9.  Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό  ΑΤ 14 «Ελλάδα  1821 – Ελλάδα   2021

10.  Αποδοχή της υπ’αριθμ.135/2020  μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το   έργο   με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ »

11.  Σύσταση προσωποπαγούς θέσης  ΤΕ Μουσικών για την ένταξη προσωπικού  λόγω τελεσιδικίας 

 

Μοιράσου την σελίδα