Σύγκληση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ   

    Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 6η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Αναργύρων για το έτος 2021, που θα πραγματοποιηθεί στις 24.06.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 κ΄ 89  του Ν. 3852/2010, 89 κ΄ 90 του Ν. 4555/2018.

  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 1/2021 απόφασης ΔΚΑΑ για μετατόπιση του περιπτέρου του κ. Ζέππου και λήψη νέας απόφασης για μετατόπιση του περιπτέρου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν από το προαύλιο του 8ου δημοτικού σχολείου στην οδό Σερρών, πλησίον Λ. Δημοκρατίας.

2) Μεταφορά των πέριξ μετασχηματιστών διανομής ΜΤ-ΧΤ (Μέσης Τάσης – Χαμηλής Τάσης)                       του ΔΕΔΔΗΕ εντός του Υ/Σ Υποσταθμού Χαλκηδόνας κατά τη φάση εκτέλεσης έργων εκσυγχρονισμού του, όπως αναφέρεται στο 10ετες πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ (ΔΠΑ 2020-2029, ΔΠΑ 2021-2030, ΔΠΑ 2022-2031) :  Κατασκευή  Υ/Σ κλειστού τύπου τεχνολογίας GIS, καθώς και  υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ΥΤ και αποξήλωσης των πυλώνων :

α) στη συμβολή των οδών Ικάρων κ΄ Δερβενακίων

β) στη Ν. Πλαστήρα έναντι εισόδου 7ου Δημ. Σχολείου

γ) στη συμβολή των οδών Ν. Πλαστήρα και Ναυαρίνου.

3)  Τρέχοντα επίκαιρα ζητήματα αρμοδιότητας Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα