ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 
 

                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΟΑΕΔ)

 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Απασχόλησης και Διασύνδεσης του Πολίτη που λειτουργεί στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 10.00 π.μ. και ως και τις 27 Απριλίου 12.00 μ.μ.  ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απασχόλησης που στόχο έχει να καλυφθούν 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης στους δήμους όλης της χώρας .

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής

ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν

σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.       Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες

δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο

μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

2.       Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών

οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3.       Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

4.       Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι

στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα

τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης

5.       Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα

ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι

αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων

αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με

αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν'αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Το Γραφείο Απασχόλησης και Διασύνδεσης του Πολίτη του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερου λειτουργεί στον χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ( Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα , 2ος όροφος) .Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 2039938 ( Κεντεποζίδου Αναστασία) & 213 2039939 ( ΤζατζαράκηΕλένη)

 
 
 

Share this post